Bob Pinedo & Cancer Center Amsterdam

Bob Pinedo &
Cancer Center Amsterdam

Fondsen verwerven
voor de toekomst

Opdracht
VUmc Cancer Center Amsterdam (CCA) is een academisch kankerexpertisecentrum onderdeel van VU medtyreyrtetisch centrum. In 2006 opende deze onderzoeksinstituut zijn deuren; de 12 miljoen euro die nodig waren voor het realiseren van dit project werden volledig bijeengebracht door privé-geld. Oncoloog Bob Pinedo initieerde dit unieke onderzoekscentrum. Lopezlab kreeg de opdracht van een publicatie te ontwikkelen waar aan de hand van het leven en werk van Pinedo het succes van deze ambitieuze onderneming in beeld gebracht wordt.

Doel
Het ontstaan van het CCA in beeld brengen aan de hand van de persoonlijke geschiedenis van dr. Pinedo en ontwikkelingen in de medische wetenschap. Dat Pinedo en geestverwanten eigenhandig zo veel fondsen bijeenbracht om het CCA te doen slagen, geldt als een ongekende prestatie. Deze publicatie informeert lezers van binnen en buiten de beroepsgroep en inspireert om zelf in actie te komen.

Aanpak
Hoe verbind je een persoonlijke levensgeschiedenis aan het verhaal van een organisatie?Om de persoon achter de professional Bob Pinedo te laten zien, bracht Lopezlab een grote hoeveelheid archief- en fotomateriaal bijeen. Uit deze beelden en verhalen komt een kleurrijke en inspirerende geschiedenis naar voren: hoe een jongen opgroeiend in een milieu dat ver van de medische wetenschap af staat, zich ontwikkelt tot een van de meest toonaangevende oncologen van het veld. Daarnaast komen collega’s, medische staf, familie, vrienden,patiënten en vrijwilligers van het VUmc aan het woord over Pinedo en over het CCA. Uit deze caleidoscoop aan testimonials, interviews en wetenschappelijke artikelen komt geleidelijk een compleet beeld naar voren. Lopezlab legt de complexe verbanden tussen persoonlijk leven en professionele ontwikkelingen in vorm vast door af te wisselen met soorten papier, typografie en designstijl. Een uitermate complex onderwerp komt zo samen in één boek, dat tegelijk de zwaarte van een biografie, als wel de lichtvoetigheid van een magazine kent.

Impact
Zowel binnen als buiten de medische beroepsgroep werd de publicatie met veel belangstelling ontvangen: binnen één week was de totale oplage van het boek uitverkocht.

 • 03 cca galeria-0
 • 03 cca galeria-1
 • 03 cca galeria-2
 • 03 cca galeria-3
 • 03 cca galeria-4
 • 03 cca galeria-5
 • 03 cca galeria-6
 • 03 cca galeria-7
 • 03 cca galeria-8
 • 03 cca galeria-9
 • 03 cca galeria-10
 • 03 cca galeria-11
 • 03 cca galeria-12
 • 03 cca galeria-13
 • 03 cca galeria-14
 • 03 cca galeria-16
 • 03 cca galeria-17
 • 03 cca galeria-18
 • 03 cca galeria-19
 • 03 cca galeria-20
 • 03 cca galeria-21
 • 03 cca galeria-22
 • 03 cca galeria-23
 • 03 cca galeria-24

03-bob-pinedo-NED